Brandbrief aan Dierenbescherming wegens dreigende Euthanasie Djeno

Een brandbrief wegens euthanasie. Niet iets dat ik heel snel zal schrijven. Als dierenliefhebber ben ik immers niet stellig tegen het laten inslapen van honden in asiels. Wanneer honden zwaar gedrags gestoord zijn of zeer ernstige medische complicaties hebben, vind ik het juist heel humaan om een dier uit zijn lijden te verlossen. Wel heb ik er van overtuigd dat alle asieldieren in Nederland een eerlijke kans moeten krijgen. En dat asiels alle kansen moeten aangrijpen alvorens over te gaan tot een onomkeerbare beslissing als euthanasie. Daarom schreef ik deze brandbrief.

Euthanasie Djeno

Ik vraag vandaag je aandacht voor American Akita Djeno. 5 jaar oud en al 3 jaar woonachtig in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Het is een echte akita. Koppig, intelligent, moeilijk. Begin deze week bereikte ons het bericht dat het asiel voornemens was om hem vandaag (donderdag 19 november) te laten inslapen. Hoe meer we ons in de zaak verdiepten, hoe meer discrepanties en leugens er aan het licht kwamen omtrent deze beslissing. In een laatste poging om Djeno de kans te geven die hij verdient, een kans die hem door meerdere particulieren en organisaties geboden wordt, schrijf ik deze brandbrief aan Dierenbescherming Nederland en Dierenbescherming Noord-Holland Noord. Deze brandbrief, zoals hieronder beschreven, kun je HIER als PDF downloaden.

De brandbrief o.a. kan gemaild worden naar:

Dierenbescherming Noord-Holland Zuid: info.nhz@dierenbescherming.nl
Dierenbescherming Noord-Holland Noord: info.nhn@dierenbescherming.nl
Frank Dales, directeur Dierenbescherming Nederland: directiesecretariaat@dierenbescherming.nl
Dierentehuis Kennemerland: dierentehuis.kennemerland@dierenbescherming.nl

Geachte directieleden en belanghebbenden,

Ik schrijf u deze brief om mijn zorgen kenbaar te maken over de gang van zaken bij Dierenasiel Kennemerland in Zandvoort. Deze week bereikte mij het bericht dat American Akita Djeno, die al 3 jaar in dit asiel verblijft, vanochtend zou worden ingeslapen. Het inslapen van dieren die verzorgd worden door asielen, aangesloten bij de Dierenbescherming, geschiedt volgens uw eigen zeggen alleen wanneer een dier onmenselijk lijdt of zeer extreme gedragsproblemen heeft. Iets wat zeer begrijpelijk is maar, wat uit deze brandbrief zal blijken, niet van toepassing is op Djeno.

Ook verklaart u als Dierenbescherming er altijd ALLES eraan te doen om voor elk dier in uw zorg een nieuw thuis te vinden. Hierin is Dierenasiel Kennemerland ernstig tekort geschoten. In de drie jaar dat hij in het asiel verblijft, heeft hij nog nooit een spotlight op zich gericht gekregen door het asiel. Hij heeft nooit extra aandacht gekregen via hun communicatiekanalen, via het Magazine van de Dierenbescherming of Social Media. En ondanks meermaals aandringen op een uitwisseling met andere asiels door meerdere organisaties, weigert Dierentehuis Kennemerland ook hier aan mee te werken. Dit terwijl het uitwisselingsprogramma van de Dierenbescherming toch zeer succesvol blijkt te zijn. Ook heeft het asiel meerdere malen geweigerd om gebruik te maken van externe hulp van gedragsdeskundigen om Djeno’s gedrag te kunnen begrijpen en omvormen. Het is moeilijk te verkroppen dat een asiel dan durft te beweren er alles aan gedaan te hebben om voor Djeno (en de andere honden en katten in hun asiel) een thuis te vinden, vindt u niet?

Na het uitlekken van het voornemen om voor Djeno tot euthanasie over te gaan, heeft het asiel zich in allerlei bochten gewrongen om dit te ontkrachten gisteren. De euthanasie zou op een leugen berusten. Dit ogenschijnlijk om zichzelf in te dekken tegen de blunders die zij gemaakt hebben. Telefonisch hebben de medewerkers van het betreffende asiel contact gehad met een medewerker van Ginger Animal Alert. Haar is toegezegd door de medewerker dat het niet waar is dat Djeno zou worden ingeslapen en dat die informatie op een leugen berust. In een telefoongesprek dat de oprichter van Shiba Rescue VZW met medewerker Agnes Sol had de volgende ochtend, werd door deze medewerker echter toegezegd dat er wel degelijk euthanasie zou plaatsvinden. De eerste discrepantie is een feit.

In een reactie van het asiel, laat gisteren middag op hun facebookpagina, staat, behalve de bevestiging dat hij zal worden ingeslapen, vervolgens veel te lezen over het karakter en gedrag van Djeno. Informatie die feitelijk onjuist is. Onwaarheden die gebruikt worden om de euthanasie, die dus toch zal gaan plaatsvinden, lijken te moeten rechtvaardigen. Leugens die onder andere door het laatste baasje van Djeno met harde bewijzen ontkracht kunnen worden.

Dierentehuis Kennemerland verklaart dat Djeno bij zijn eerste gezin een kind zou hebben gebeten. Zoals u kunt zien in de adoptie documenten in de afbeelding hier beneden, een leugen. Hierin wordt geschreven dat Djeno gegromd zou hebben naar de baasjes en kinderen, maar van een bijtincident is geen sprake geweest in dit gezin. Dat er geen sprake is geweest van een bijtincident waarbij een kind betrokken is kan door Stichting Shiba Rescue worden bevestigd, daar zij Djeno al in het vizier hadden toen hij nog bij zijn eerste baasjes verbleef.

 

Helaas eindigt de lijst met leugens en onjuistheden niet bij het verdraaien van de feiten rondom zijn gedrag.

In de afgelopen dagen zijn er namelijk meerdere particulieren en organisaties geweest die het asiel hebben laten weten graag de verantwoordelijkheid voor Djeno op zich te nemen. Personen en stichtingen met veel kennis, ervaring en middelen. Zo is er bijvoorbeeld de vrijwilliger die als geen ander overweg kan met Djeno. Albert de Gelder. Maar ook Stichting Dier en Project. Beiden hebben in de afgelopen 24 uur meermaals aangegeven Djeno onderdak te willen bieden. Beiden zijn zich volledig bewust van de situatie, van het karakter en van de uitdaging die hen te wachten staat. Inmiddels is Dhr. van Gelder de toegang tot het asiel volledig ontzegd.

Zeer veel mensen verwijzen het asiel in een reactie op hun verklaring op Facebook door naar Stichting Dier en Project en Dierentehuis Almere. Plekken waar uitgeprocedeerde asieldieren, want zo mag je het wel noemen, een kans krijgen. Waar honden met zeer zeer heftige gedragsproblemen worden gerehabiliteerd. Of, in het geval van Dierentehuis Almere, tot het einde der tijden mogen genieten van een mooi leven in een prachtige opvang. Waarom het asiel weigert de verantwoordelijkheid over Djeno over te dragen aan een gespecialiseerde organisatie waar hij wel nog een kans maakt, is een raadsel.

In de afgelopen 24 uur is tot slot gebleken dat er in de afgelopen weken, zelfs maanden, verschillende mensen zijn geweest die contact hebben gezocht met het asiel met de intentie kennis te komen maken met Djeno of om hun hulp aan te bieden bij zijn problematiek. Zonder uitzondering hebben zij allemaal te maken gehad met de bar slechte communicatie (en zelfs het totale gebrek aan communicatie) van het asiel. Zo is er Mario Clayes, die met liefde vanuit het verre Oostende zou willen afreizen voor een eerste ontmoeting met Djeno. Er is eenmaal contact geweest met het asiel voor het maken van een afspraak. Hierna heeft Mario geen enkele respons meer mogen ontvangen van het asiel, ondanks meerdere pogingen tot contact.

Ook nu blijkt weer dat het asiel het gesprek en de discussie niet wil aangaan en haar eigen pad kiest. Ze hebben immers zelf nog geen enkele reactie gegeven op de vele vragen, tips en handreikingen die gedaan worden naar aanleiding van hun verklaring op hun Facebookpagina. Emails worden beantwoord met een standaard antwoord en het asiel sloot gisteren haar deuren zelfs vroegtijdig.

Middels deze brandbrief wil ik de Dierenbescherming verzoeken de gang van zaken in dit asiel grondig onder de loep te nemen. Wanneer er beslist wordt over het leven van een dier en wanneer die beslissing berust op discrepanties, leugens en het niet naleven van de normen en waarden van Dierenbescherming Nederland, kan er namelijk onmogelijk gesproken worden van dierenwelzijn. En dierenwelzijn, dat is waar de Dierenbescherming voor staat!

Namens Djeno, dank.

Djeno, Akita Reu (LANGZITTER!!!)

 

UPDATE 20 NOVEMBER:

DJENO IS VEILIG!
Djeno is afgestaan aan een agent van de dierenpolitie die gedragsdeskundige is. Deze persoon zal de zorg van Djeno op zich nemen en met hem gaan werken aan een welverdiende nieuwe kans.

De gang van zaken in dit asiel blijft een aandachtspunt. Daarom is de brandbrief nog steeds wel van belang!