De Stamboom

Veel mensen denken nog steeds dat een stamboom slechts een papiertje is zonder enige waarde. Dat je het alleen nodig hebt als je zelf wil fokken. Of shows wil lopen. Ontzettend jammer! En gevaarlijk voor de instandhouding van het ras. Want een stamboom is zoveel meer dan dat!

Een stamboom alleen is niet heilig. Onze eigen Kimiko (bij ons door de fokker herplaatst toen ze 7 was) komt van een stamboomfokker. Toch klopte hier van alles niet. Er werden per teef teveel nesten geboren, er was een teef die “per abuis” te jong was voor haar eerste nest en niet alle honden waarmee gefokt werd, werden getest op erfelijke aandoeningen. De te jong gefokte nesten of nesten die “te veel” geboren werden, werden door deze fokker bij een onofficiele duitse instantie aangemeld, zodat pupkopers alsnog in de waan gelaten werden dat hun hond een echte stamboom had. Wanneer je dus op zoek gaat naar een goede stamboomfokker, doe je er goed aan ook hier gedegen onderzoek te doen naar de fokker die je op het oog hebt.

Raad van Beheer en rasvereniging

Voor Nederlandse Stamboomfokkers zijn er twee organen van belang. De Raad van Beheer en de rasvereniging.

De Raad van Beheer is de organisatie in Nederland die staat voor de relatie tussen mensen en honden. Hierbij gaat het niet alleen om allerlei activiteiten die je met je hond kunt doen, zoals sporten of showen, maar ook om het fokken van gezonde honden. Kynologie staat voor alles wat te maken heeft met deze bijzondere relatie. Daarom is de volledige naam ook Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In het buitenland spreken ze meestal over ‘Kennel Club’. Zonder Raad van Beheer kún je geen stamboom meegeven aan je honden op een legale wijze.

 

Dan heb je nog de rasvereniging. In Nederland is momenteen 1 rasvereniging actief, Nippon Inu, die is aangesloten bij de Raad van Beheer en op die manier dus ook aan bepaalde voorwaarden moet voldoen die de Raad van Beheer heeft opgesteld. De rasvereniging heeft onder andere de volgende doelstellingen:

  • De instandhouding van het ras/de rassen die de vereniging vertegenwoordigt
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder.
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers.

Naast Nippon Inu is er ook nog een rasvereniging, NVAI, actief in Nederland. Zij zijn echter niet aangesloten bij de Raad van Beheer, wat betekent dat zij niet verplicht zijn zich te conformeren aan de door de Raad gestelde voorwaarden en eisen. In de regel mag je er vanuit gaan dat de fokkers die bij deze rasvereniging zijn aangesloten op een verantwoorde manier fokken, maar omdat er geen overkoepelend controlerend orgaan is, is het dus goed om bij deze fokkers ook zelf goed na te gaan of zij op een verantwoorde manier fokken. 

Basisreglement Welzijn & Gezondheid - Raad van Beheer

Artikel VIII.1

1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. (Vanaf 1 januari 2016 wordt dat 1 jaar)
6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

 

 

Afstammingscertificaat

Een pup met stamboom heeft een afstammingscertificaat. Dat houdt in dat door middel van het DNA van de pup en de ouderdieren getest is, of de pup werkelijk de pup van deze ouderdieren is.
Hierdoor is makkelijk te controleren of de ouderdieren zijn getest op erfelijke afwijkingen bij een daartoe bevoegde specialist. HIER  kun je de ouderdieren van je pup opzoeken, met alle bekende voorouders, en de gezondheidsresultaten van deze honden. Op dit moment zijn dat onderzoeken voor heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED), cochleaire doofheid (CD), DNA-koperstapeling en oogaandoeningen (ECVO).

Aanvullend reglement van de aangesloten rasvereniging

(In dit geval Rasvereniging NIPPON INU)

Fokkers van de Shiba dienen hun ouderdieren te laten testen op Heupdysplasie, erfelijke oogaandoeningen en Patella Luxatie. Natuurlijk zal een bonafide fokker deze testresultaten zonder problemen laten zien als je daar naar vraagt. HIER kun je zien hoe deze er uit behoren te zien.

Schending van de regels

Omdat honden levende wezens zijn en omdat wij als mens bepalen hoe ze behandeld worden, is het zaak de gestelde eisen na te leven. Dat is het minste dat we onze trouwe viervoeters kunnen meegeven, toch? Op die manier behoud je een gezond ras en kun je pupkopers een gezonde, vitale en vooral gelukkige huisgenoot mee naar huis geven voor wel 15 jaar!

Houdt een fokker zich niet aan de regels van zowel Raad van Beheer als rasvereniging, dan is het hem bij Rasvereniging NIPPON INU niet toegestaan opgenomen te worden in de lijst van clubfokkers. Elk nest dat geboren wordt bij een verenigingsfokker wordt gecontroleerd. Niet alleen door de Raad van Beheer (overkoepelend orgaan), maar vaak ook door iemand uit de gelederen van de rasvereniging.

Verkoopt een fokker pups zonder stamboom, dan is er een zeer reeële kans dat deze zich NIET aan de voorwaarden houdt die de Raad van Beheer en Rasverenigingen stellen. Een fokker hoeft overigens geen lid te zijn van een rasvereniging om aan zijn honden een stamboom mee te geven.

Houdt een fokker zich niet aan de regels van de Raad van Beheer, dan kunnen er een (voorwaardelijke) schorsing en geldboete volgen.

Al deze regels klinken redelijk strikt. En worden ook streng nageleefd. Dit is echter niet zonder reden. Je wil als stamboomfokker immers zeker weten dat zowel de ouderdieren als de pups een lang, gelukkig en gezond leven leiden.

En daarom is een stamboom dus veel en veel meer dan gewoon een papiertje.

 

Met dank aan Irma Jansen, secretaris en clubfokker bij Rasvereniging Nippon Inu