Oproer over China in kynologenland

Vandaag een bericht op Facebook waarvan de rillingen over mijn rug liepen. En al schreef ik tot nu toe niet eerder over dierenwelzijn in China, vandaag ging de knop om! Ook dít is Shibalog.

In 2015 werd op een ledenvergadering van de FCI (overkoepelende organisatie van kennelclubs, zoals de Raad van Beheer in Nederland), besloten om de World Dog Show 2019 in China te gaan houden. Kort daarna kwam via Facebook en andere media aan het licht hoe honden behandeld worden in China. Met name tijdens het “Yulin Dog Meat Festival”, worden tienduizenden honden gemarteld en opgegeten. Dit martelen bestaat uit het levend villen/koken/verbranden en doodknuppelen van honden, het afhakken van ledematen terwijl de honden leven, want dat is een extra delicatesse… Om je nare nachtmerries te besparen, zal ik de beelden hiervan niet rechtstreeks hier delen. Ben je benieuwd naar wat o.a. Marc Ching en zijn organisatie in China meemaakten tijdens het redden van bijna 1000 honden voorafgaande en tijdens het festival? Bezoek dan zijn Facebookpagina.

Marc Ching
Marc Ching redde in de aanloop naar het Yulin Festival bijna 1000 honden van een afgrijselijke dood.

Door deze gruwelijke beelden werd duidelijk wat er aan de hand is, en kon het volgens de NIPPON INU (rasvereniging Japanse honden) en de NVBBS (rasvereniging Witte Zwitserse Herders), niet zo zijn dat er in dat land een World Dog Show gehouden zou worden.

In eerste instantie was de inzet van beide rasverenigingen om af te dwingen dat de Raad van Beheer deze show zou gaan boycotten, zoals de Noorse Kennel Club al had gedaan. Er kwamen veel steunbetuigingen van andere rasverenigingen en kynologen clubs. Helaas hield dit geen stand. Dit, omdat de FCI de Noorse Kennel Club dreigde met een beëindiging van hun lidmaatschap van de FCI. Dit zou de Raad van Beheer dan ook ten deel gaan vallen.

Een krachtig standpunt

Eind 2015 werd daarom door Nippon Inu en NVBBS een initiatief voorstel ingediend voor de algemene vergadering van de Raad van Beheer die plaats zou vinden in juni 2016. Het initiatief voorstel hield in dat de Raad van Beheer een krachtiger standpunt in zou gaan nemen over de World Dog Show in China. Vooraf werd door de Raad van Beheer een negatief stemadvies afgegeven aan alle vereniging (de Raad van Beheer adviseerde haar leden, de rasverenigingen dus, om TEGEN het innemen van een krachtiger standpunt te stemmen). Maar omdat tijdens deze vergadering bleek dat de steun van alle aangesloten leden massaal was, trok het bestuur van de Raad van Beheer zich terug om te overleggen.

World Dog Show China

Na dit overleg adviseerden zij de vergadering om toch vóór het voorstel van NIPPON INU en NVBBS te stemmen. Met grote meerderheid werd het voorstel aangenomen. De Raad van Beheer verplichtte zich om dit statement naar buiten te brengen, wat als volgt luidt:

Namens de leden van de Vereniging Raad van Beheer stellen wij met grote nadruk dat wij de consumptie van en omgang met honden in de verschillende Chinese provincies verafschuwen. Ook de Raad van Beheer vindt dat we met alles wat in onze macht ligt moeten blijven strijden tegen dit soort praktijken.

De Raad van Beheer wil de Chinese Kennel Club – samen met de F.C.I. – de kans geven te vechten voor het verbeteren van de kwaliteit van het hondenleven in de betreffende Chinese provincies. Tot het moment van de Algemene Vergadering van de FCI (in 2017) moet de Chinese Kennel Club naar onze mening de mogelijkheid krijgen om hun woorden tijdens de gehouden presentatie in Milaan in 2015 met een plan van aanpak waar te maken.

Het plan moet dan in ogen van de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers van de Kennel Clubs goede waarborgen bieden om samen met de nationale en internationale pogingen en statements te zorgen voor een kentering naar een duidelijk hondvriendelijker beleid in alle Chinese provincies.

Indien dan blijkt dat er onvoldoende verbetering plaatsgevonden heeft dan is de Raad van Beheer van mening dat de toewijzing van de WDS 2019 aan China ingetrokken dient te worden en toegewezen dient te worden aan het land dat na China het land is dat de meeste stemmen heeft behaald. Indien de CKU dan niet aan de eisen – zijnde een duidelijke kentering naar een hondvriendelijker beleid – voldoet dan zal de Raad van Beheer een voorstel tot intrekking van de toewijzing van de WDS 2019 aan China indienen voor de Algemene Vergadering van de FCI in 2017.

Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor de WDS 2019.
Bestuur Raad van Beheer “Houden van Honden”

Donatie Welzijnsorganisatie Marc Ching

World Dog Show ChinaOok werd er op deze vergadering een inzameling gedaan voor de van “The Animal Hope & Wellness Foundation” van Marc Ching. Een stichting die wel degelijk een verschil maakt. Dit door in Yulin en andere provincies honden te bevrijden die op gruwelijke wijze dreigen afgmaakt te gaan worden. Maar ook door het sluiten van slachthuizen en restaurants. Er werd een behoorlijk bedrag gedoneerd!

Aangezien de Raad van Beheer een voorziening heeft voor donaties, stelden NIPPON INU en NVBBS voor dat de Raad van Beheer het opgehaalde bedrag zou verdubbelen, en dit namens de Kennelclub Raad van Beheer over zou maken naar The Animal Hope & Wellness Foundation.  Na enige dagen kwam het bericht naar buiten dat de Raad van Beheer € 5000.00 zou doneren! Hiermee gaf het bestuur van de Raad van Beheer duidelijk blijk van de intentie om zich in te zetten om een einde te maken aan de Chinese martelpraktijken.

World Dog Show China
Irma Jansen (Nippon Inu) en Monique van Boxtel (NVBBS)

Maar…Niets is wat het lijkt.

Vanmiddag zag ik een post op Facebook verschijnen met een screenshot van keurmeesters die binnenkort in China op een grote tentoonstelling gaan keuren. Twee van deze keurmeesters zijn bestuursleden van de Raad van Beheer, en wel de voorzitter en vice-voorzitter!

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft zich via het nieuwe statement verplicht om, als er op korte termijn geen vooruitgang is geboekt in China wat betreft welzijnsregels (en naleving daarvan!), een voorstel in te dienen bij de ledenvergadering van de FCI. Het thema van dit voorstel? De World Dog Show 2019 aan een ander land toezeggen.
Hoe kunnen zij dit waarmaken als voorzitter en vice-voorzitter nu zelf in China staan te keuren ??
Zij zullen daar hoogstwaarschijnlijk behoorlijk in de watten gelegd worden, ondergebracht worden in een mooi hotel, tripje hier en daar, en aan mogen zitten aan luxe diners (waar men hopelijk geen hond serveert). Dit zal hun belofte behoorlijk in de weg gaan staan.

Hoe nu verder?

De bovengenoemde facebook post is in korte tijd behoorlijk vaak gedeeld en er wordt niet mals op gereageerd. Is dit voldoende om deze heren in te laten zien dat zij beter deze keurafspraak kunnen cancelen?  Is er bij de Raad van Beheer überhaupt wel de wil om als het nodig is (en dat is het tot op heden), een voorstel in te dienen om de World Dog Show bij China weg te halen?  Persoonlijk zie ik het somber in…..

 

World Dog Show China