Inentingen voor honden: Jaarlijks enten niet meer nodig?

Jarenlang was het de normaalste zaak van de wereld om je hond of kat elk jaar volledig te laten inenten. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter geleid tot nieuwe inzichten de afgelopen jaren.

Bron: www.nmlhealth.nl

Verschillende experimentele studies onder honden en katten hebben de afgelopen jaren uitgewezen dat veel entstoffen een dier langer beschermen dan de eerder aangenomen periode van één jaar. Zo wees een studie in 2004 van Abdelmagid uit dat de immuniteit verkregen door CDV, CPV en CAV-vaccinatie tot wel 7 jaar kan duren. Een vaccin voor FPLV, FCV en FHV resulteerde in een immuniteit van 3-5 jaar. Nog steeds wordt volop onderzoek verricht naar de werking en werkingsduur van afzonderlijke vaccinaties.

De leidende organisaties op het gebied van vaccinaties, de AAHA (American Association of Hospital Animals), de AAFP (American Association of Feline Practitioners) en de WSAVA van de VGG (Vaccination Guideline Group) kwamen in reactie op deze ontwikkelingen in 2006 met een nieuwe, aangepaste vaccinatierichtlijn voor hond en kat. In deze rapporten wordt voor het eerst een drie jaarlijks vaccinatieschema aangeraden voor een aantal agentia, mits een hond of kat de juiste puppyvaccinaties heeft gekregen en aantoonbaar voldoende is beschermd. Pups en kittens moeten hiertoe iedere 3-4 weken worden gevaccineerd vanaf 6-8 weken leeftijd tot een leeftijd van ca. 16 weken.
In de huidige Nederlandse richtlijnen is deze laatste vaccinatie op 16 weken nog niet overgenomen, en de vraag is of dat wel moet gebeuren. Dit is een goed voorbeeld van een overweging waar de inzet van een serologische test uitkomst kan bieden, hier zal later op worden teruggekomen.

Ook benadrukken de WSAVA-richtlijn uit 2007 en het rapport van de AAHA uit 2006, gesteund door diverse onderzoeken en eerdere publicaties, het nut van ‘vaccineren op maat’. In plaats van het standaard jaarlijks hanteren van de spuit – ieder dier dezelfde cocktail -, moet gewerkt worden aan een individueel vaccinatieschema, passend bij een individueel dier en inspelend op diens leeftijd, leefomgeving, leefgewoontes (mogelijk contact met overbrengers van een ziekte), contact met andere dieren, reisgewoontes, gezondheid en bloedwaardes. Dit ‘vaccinatie-interview’ moet onderdeel worden van de jaarlijkse check-up en kan, maar hoeft niet perse, gevolgd te worden door een vaccinatie.

Serologisch testen (Titeren)

Het doen van bloedonderzoek om antilichaamwaardes tegen verschillende ziektes te bepalen wordt al langer gedaan. Wil men een hond of kat mee naar het buitenland nemen, dan is het in sommige landen sowieso verplicht om de titer voor Rabiës te laten bepalen. Antilichamenwaardes tegen de core-vaccins werden eigenlijk niet verricht als dat niet door een van hogerhand opgelegde regel hoefde, of er geen vermoeden was van mogelijke besmetting. Bovendien werden titerbepalingen tot voorkort enkel uitgevoerd door een klein aantal laboratoria, wat het een langdurige en vooral kostbare aangelegenheid maakte.

Voor Rabiës geldt dat nog steeds. Sinds kort is het echter wél mogelijk om titerbepalingen voor een aantal core vaccins snel en ‘in house’ te bepalen. Bijvoorbeeld met de VacciCheck titerbepaling; een kleine testkit die sinds mei op de Nederlandse markt verkrijgbaar is. Met deze kit kunnen binnen 20 minuten de antilichaam-waarden voor CPV, CDV en CAV-2 of FCV, FPLV en FHV worden gemeten, wat het daadwerkelijk uitvoeren van het door de AAHA aangegeven ‘op maat gemaakte vaccinatieschema’ nu ook meetbaar mogelijk maakt.

Inentingen voor honden
Klik hier voor meer informatie over de VacciCheck.

Aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wordt momenteel onderzoek verricht naar de kwantitatieve interpretatie van deze ELISA-test, de resultaten hiervan zullen hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar worden gepresenteerd. Ook wordt momenteel – in samenspraak met de enige fabrikant die de registratie van een aantal core vaccins ook daadwerkelijk heeft verlengd naar drie jaar – gewerkt aan een nieuw vaccinatieprotocol waarin de inzet van serologische tests is geïmplementeerd.

Hier leest u de laatste stand van zaken.

———————————
LET WEL OP! Na contact met NML Health heb ik vernomen dat er in Nederland nog zeer veel kennels zijn die geen dieren bij zich nemen die niet ge-ent zijn! Ook voor het reizen naar het buitenland gelden voor de meeste landen nog verplichtingen mbt vaccinaties! Controleer dus voordat je op vakantie gaat of je hond moet zijn ge-ent om in het pension te verblijven of als het dier met je mee reist.