Irisa en Bob

Een speciaal bericht van Irisa en Bob met het verzoek deze affiche zoveel mogelijk te verspreiden via facebook en andere social media!

Namens Irisa en Bob, bedankt!!

Wil je een bijdrage doen aan hun verzorging? Dan mag je die overmaken naar:

NL30 RABO 0317438611
RABONL2U

Tnv A. Seppenwoolde
OVV Bob & Irisa

poster irisa en bob