Hond in warme auto: ruitje tik?

Het is weer warm

We hebben nog geen 2 dagen warm weer of de berichten over honden die overlijden in een afgesloten auto vliegen me alweer om de oren. Ik vind dat zo vreselijk verdrietig! Een hond in de auto als het warm is? Waarom?!

Op Social Media gaat het er dan ook vaak heftig aan toe wanneer deze nieuwsberichten ter sprake komen. “Ik sla die ruit gewoon in!” “Het is zaakwaarneming, dus mag je de autoruit inslaan om de hond te redden”, “ik wacht tot de politie er is”.

Dus…wat doe je? Bel je de politie of niet?

Wat is er nu wettelijk wel en niet toegestaan wanneer je een hond in een warme auto ziet zitten? Ik zocht het voor je uit en belde met de politie in Nederland.

Politie

In Nederland, maar ook in België is de wet krom, maar simpel: Sla je het ruitje van een auto in? En is die auto niet van jou? Dan is dat strafbaar. Het maakt niet uit waarom je het ruitje insloeg. De eigenaar van de auto mag dus aangifte doen en wordt dan in het gelijk gesteld. Je zult de drang waarschijnlijk moeilijk kunnen weerstaan. En voor de betreffende hond telt elke minuut! Bel daarom ZODRA je de hond ziet zitten de politie en blijf bij de auto wachten.

Zie je dus een hond in een warme auto zitten? Bel de politie! Zij zijn gemachtigd de hond te bevrijden. Wanneer een agent je aan de telefoon toestemming geeft om het ruitje in te slaan (omdat elke minuut telt), dan is het in orde.

Staat het raam van de auto op een kiertje? Heb je een flesje water bij je? Probeer dan of je de hond al wat water kunt laten drinken terwijl je op de politie wacht. Forceer het raam NIET verder open. Want ook dit kan tot schade leiden waarvoor jij tot de laatste cent aansprakelijk wordt gesteld.

 

Dierenbescherming en dierenambulances

De Nederlandse dierenbescherming en dierenambulances mogen ook alleen na contact met de politie een auto openen en de hond bevrijden. Gelukkig kunnen zij terwijl ze onderweg zijn de politie al inlichten en advies inwinnen.

De Belgische advocaat Anthony Godfroid, oprichter van vzw Dog en Co – Dier en Recht zegt hier verder nog over:

je belt de politie op om een geval van dierenverwaarlozing te melden en verzoekt de politie dringend tussen te komen om de hond te bevrijden. Dierenverwaarlozing is een misdrijf waarvan de bestraffing voorzien is in de dierenwelzijnswet van 1986. De politie heeft dus het recht én zelfs de plicht om één van de ramen open te breken om de verwaarlozing te stoppen. Oproepen over dieren krijgen meestal wel de laagste prioriteit.

Bij een oproep kan je daarom vermelden dat indien de politie niet binnen de twintig minuten aanwezig is, je niet zal kunnen weerstaan aan de drang om de hond te redden door één van de ramen te vernielen. Naar mijn mening heb je dan een sterke zaak, zowel onder het strafrecht als onder het burgerlijk recht. Het is daarbij van belang dat je in het proces-verbaal, dat eventueel zal opgesteld worden, vermeldt dat je de politie uitdrukkelijk hebt meegedeeld dat je één van de ramen zou vernielen indien men niet snel genoeg ter plaatse was. Ook in het proces-verbaal moet je dan melding maken van een drang om de hond te redden aan dewelke je niet kon weerstaan. De inhoud van dit proces-verbaal kan dan gebruikt worden indien je toch nog zou worden aangesproken op straf- of op civielrechtelijk gebied.

Veiligheid

Heb je van de politie toestemming om in te grijpen?Denk ook altijd aan je eigen veiligheid en die van de hond. Gebruik bij voorkeur een noodhamertje uit een auto om het raampje mee in te tikken. Hierdoor splintert en barst het glas niet en kun je het veilig verwijderen. Wanneer je de hond uit de auto haalt, zet hem dan een klein eindje van de auto vandaan neer, zodat hij niet alsnog in het glas trapt en gewond raakt.
Voor tips over de behandeling van een oververhitte hond kun je onderstaand artikel raadplegen:

Oververhitting bij honden behandelen

 

hond auto warm